ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. Informacinė sistema „Kindervibe“ – sistema, kurią sudaro aktualios informacijos pateikimo, nuotraukų, bendravimo sistemų, progreso ir analizės moduliai.
  2. UAB „Rezervacijos sistema“, juridinio asmens kodas: 303253175, buveinės adresas: Sėlių g. 3A, LT-08125 Vilnius, yra Duomenų tvarkytojas, kuris veikia sudarytos su Duomenų valdytoju – ugdymo įstaiga, įgaliojimu pagrindu ir padeda jai įgyvendinti nustatytus tikslus: vaikų ugdymo apskaitos tvarkymo, Ugdymo įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimo, vartotojų informavimo, kitų vaikų ugdymo reikmių įgyvendinimas.
  3. Tvarkomi asmens duomenys griežtai pagal Duomenų valdytojo nurodymus, todėl asmens duomenys be Duomenų valdytojo sutikimo nėra niekam teikiami bei nėra pasitelkiami subduomenų tvarkytojai.
  4. Esu informuota(-s) apie Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente 679/2016 numatytas teises: žinoti, būti informuota(-s) apie savo  asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis teisės aktų nustatytais atvejais, nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.
  5. 5. Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir pateikti reikalavimus galima kreipiantis į UAB „Rezervacijos sistema“ administraciją Jums patogu būdu :
  6. Raštu Sėlių g. 3A, LT-08125 Vilnius.
  7. El. paštu: info@kindervibe.com.
  8. Tel. Nr. (8-5) 2790502.